YOU DON’T HAVE TO, YOU OUGHT TO

Zuzana Pustaiová

Otvorenie výstavy: 18.5.2023 o 17.30

Trvanie výstavy: 18/5/2024 – 24/6/2024

 

Vo vystavenom súbore autorka skúma hranice prípustnosti spoločenských noriem a konfrontuje ich s vlastnou životnou skúsenosťou. Prostredníctvom autoportrétov a inscenovaných zátiší odkazuje na situácie, v ktorých je vlastná autentická prežívaná realita spochybňovaná či potláčaná tradíciami, zažitými stereotypmi alebo hoci aj dobre myslenými civilizačnými návykmi. Predstavuje nám možnosť voľby ťažšej cesty, charakteristickej snahou zapadnúť do sociálneho prostredia rodiny, priateľov a kolegov, a pritom nepodľahnúť jeho – často neprimeranému – tlaku.
Branislav Štěpánek, kurátor
 
Zuzana Pustaiová (*1990) je fotografka a vizuálna umelkyňa, lektorka, pedagogička, šéfredaktorka štvrťročníka Fotonoviny, editorka a iniciátorka DOKUMENT zine.edition. Je absolventkou Katedry fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave (SK) a Univerzity aplikovaných vied v Bielefelde (DE). V roku 2022 ukončila doktorandské štúdium na VŠVU.
Je držiteľkou viacerých medzinárodných ocenení v oblasti súčasnej fotografie (Rovinj Photodays 2024, LensCulture Art Photography Award 2023, finalistka Grand Prix and Book Award Images Vevey 2023/2024, Grand Prix Rovinj Photodays 2021, finalistka Images Vevey 2021/2022, finalistka Grand Prix Bialystok Interphoto 2021, Different Worlds 2018 (Slovinsko), finalistka Lucie Foundation Scholarship 2017 (Los Angeles) 2017, Foto Roka VÚB (2015, 2013), ai.). V roku 2018 bola ocenená ako Fotograf roka. Aktívne vystavuje doma aj v zahraničí. V roku 2022 vydala debutovú publikáciu One Day Every Day (2022), ktorá sa dostala do výberu 35 najlepších fotografických kníh za rok 2022 v súťaži Paris Photo- Aperture Photobook Awards 2022.

 

 

 

 

O nás

Galéria vznikla v roku 2019 a nachádza sa v barokovom meštianskom dome zo 17. storočia. Galéria je pomenovaná po starom otcovi a stavebnom inžinierovi Júliusovi Binderovi, ktorý sa zaslúžil o rekonštrukciu tohto domu v podobe akej ho vidíte dnes. Práve jeho celoživotná podpora umenia v rôznych podobách nás inšpirovala k založeniu galérie, k vytvoreniu miesta kde ľudia môžu porozumieť umeniu, nachádzať si k nemu vlastný, autentický vzťah.

Galériu vedieme my: Andrej a Lenka Binderovci. Hoci má Lenka právnické vzdelanie a Andrej technické k umeniu sme mali vždy veľmi blízko a veľmi si prajeme aby aj prostredníctvom galérie bolo umenie väčšou súčasťou našich každodenných životov. Galéria spolupracuje s externými kurátormi/kurátorkami, s historkmi/historičkami umenia a galerijnými pedagogičkami.

Program galérie predstavuje súčasnú vizuálnu tvorbu slovenských a českých umelcov. Zámerom galérie je prezentácia, podporovanie a približovanie tvorby umelcov prostredníctvom výstav, tvorivých dielní, komentovaných autorských prehliadok a multižánrových sprievodných aktivít. Dramaturgiu štrukturujeme tak, aby reflektovala aktuálne spoločenské obsahy, osobné koncepty, ale aj témy ktoré reagujú na lokálne a historické kontexty.