Kata Kissoczy & Patrícia Koyšová – Kruh

Kruh- lat.(lat. Circulus) je definovaný ako rovinný útvar, často sa vyskytujúci v pozícii symbolu života, večnosti, svojou pravidelnosťou je považovaný za dokonalý tvar. Z geometrického hľadiska sa kruhom rozumie množina bodov v rovine, ktorých vzdialenosť od pevného bodu je menšia alebo rovná pevne danému kladnému číslu. 

KRUH, do ktorého som vstúpil je formovaný dvoma výraznými autorkami – Katarínou Kissoczy, pracujúcou prevažne s médiom sochy a Patríciou Koyšovou, pracujúcou prevažne s médiom maľby.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že vzdialenosť dvoch rôznych médií, s ktorými každá z autoriek prevažne pracuje, je veľká, no výstava KRUH ukazuje opak. Možno ju definovať ako priesečník línií ich tvorby, postavený na vzájomnej zhode. Jednak je výber diel podliehajúci kódu rovnakého formátu, ale treba podotknúť aj širší kontext tohto termínu „vzájomnej zhody“, ktorý tkvie hlbšie a považujem ho za ešte dôležitejší.

Pre K. Kissoczy je typická práca s kovovou sochou. Jej prácu s kovom, materiálom, ktorý na prvý pohľad pôsobí chladne, vnímam ako jeho kultiváciu svojim vstupom z pozície umelkyne, z pozície ľudskej bytosti. K. Kissoczy využíva rôzne kusy kovu, ktoré sú často zvyškami z priemyselnej výroby. Ich variovaním, spájaním do nových tvarov, skladieb, využívajúc pri tom výraznú, živú farebnosť, im dáva nový význam, nový život (napr. dielo FLOWer). Jej dielo neostáva iba pri priestorovej soche, pracuje aj so skôr plošnými médiami, reliéfom, čím sa približuje k priesečníku s tvorbou P. Koyšovej.

P. Koyšovú charakterizuje práca s nefiguratívnou abstraktnou maľbou, taktiež vo svojej materialite a pôsobenia farebnosti. Pracuje často s metódami, ktoré sa využívajú pri priemyselnej výrobe, ako sú vysokotlakové kompresory a striekacie pištole. „Maľbu z odstupu“ kombinuje s gestickou maľbou s priamym kontaktom s podkladom. Tieto dva princípy sa stretávajú na maliarskom plátne, podliehajúce autorkynmu umeleckému zámeru. Taktiež by sme mohli povedať, že ide o kultiváciu matérie farby alebo presnejšie jej korigovanie, keďže je stále prítomná dávka živelnosti a s ňou súvisiacej životaschopnosti maľby (napr. séria Pictura Vitalis). P. Koyšová pracuje s maľbou aj v jej presahu do priestorových inštalácií a environmentov, či objektov.

Obe autorky tvoria vo svojom médiu s odvahou k monumentálnym realizáciam, ktoré samotnú ľudskú mierku presahujú, čo pôsobenie ich diel na diváka ešte viac umocňuje. Obzvlášť v dobe, kedy človek skláňa hlavu a pozornosť k malému digitálnemu zariadeniu v dlani, považujem zážitok a skúsenosť s výtvarným umením a moment „zdvihnutia hlavy“, vnímajúc to, čo nás ako ľudí presahuje, za dôležité a povznášajúce.

Týmto sa KRUH neuzatvára, ale práve naopak, je otvorený, tak, prosím, vstúpte…

Filip Sabol, kurátor

KATA KISSOCZY absolvovala DAMU v Prahe, v ateliéri scénografie. Venuje sa  umeleckým činnostiam od dizajnu, cez sochu, inštaláciu až po šperk. Od roku 2009 každoročne organizuje medzinárodné výtvarné sympózium SEM, na Gorazdovej ulici v Bratislave v pôvodnom ateliéri Erny Masarovičovej. Vystavuje samostatne doma aj v zahraničí, zúčastňuje sa aj skupinových výstavných projektov. Jej diela sú zastúpené v našich aj zahraničných galériách a súkromných zbierkach. Žije striedavo v Prahe a Bratislave.

PATRÍCIA KOYŠOVÁ žije a tvorí v Bratislave. Absolvovala 4. ateliér prof. Ivana Csudaia na VŠVU v Bratislave (2005–2011). Za svoju diplomovú prácu ZOOM dostala ocenenie rektora v kategórii voľné umenie. Neskôr v tom istom ateliéri absolvovala doktorandské štúdium. V súčasnosti aktívne vystavuje doma aj v zahraničí, zúčastňuje skupinových výstavných projektov, absolvovala viacero zahraničných umeleckých rezidencií. Okrem maľby sa venuje aj presahom do priestorových inštalácií, environmentov a objektov. Viac info na: www.patriciakoysova.com