Peter Cvik, Filip Sabol, Dionýz Troskó – Bez Názvu

Doba informačnej explózie. Denne na nás pôsobí obrovské množstvo informačných zdrojov s rôznou kvalitou obsahu. Nie je jednoduché si overiť pravdivosť informácie, zaberá to čas a v neposlednom rade našu mentálnu kapacitu. Súčasná pandemická doba, ktorá v nás prehlbuje pocit neistoty, zmätenia je obzvlášť úrodnou pôdou na šírenie neprávd, hoaxov a konšpiračných teórií. 

V autorsky vedenom výstavnom projekte Bez názvu sa trojica autorov kriticky vymedzuje voči nastolenému status quo o čom svedčí aj názov projektu, ktorý prispieva k pocitu zneistenia.

Dionýz Troskó v inštalácii s názvom Big beautiful wall nadväzuje na odvekú tradíciu budovania múrov v zištnom záujme moci. Vytvára scénu, ktorá účelovo manipuluje prirodzené pôsobenie diváka v priestore. Obmedzuje jeho možnosť vnímať priestor ako celok, tým rozdeľuje to čo vidí na fragmenty. Podsúva mu autorovu predstavu toho čo má,  čo môže a je mu dovolené.. Filip Sabol v aktuálnej maliarskej tvorbe vychádza zo streetartovej scény a urbánneho vizuálneho jazyka. Svojou maliarskou intervenciou pracuje s typografiou, práca so slovom ako možným nositeľom informácie ( v horšom prípade dezinformácie). Účelovým “vytrhávaním z kontextu”, vrstvením a množením slov vzniká zhluk, ktorým sa informácie stávajú nečitateľné, vzniká informačný zhluk, v ktorom sa človek v dnešnej dobe už stráca…

Výraznejšiu nadosobnú ideovú rovinu, ktorá prevláda v dielach Dionýza Troská a Filipa Sabola strieda intímnejší pohľad na svet, na okolitú krajinu v dielach Petra Cvika. Vlastné vnemy a zážitky dekomponuje v mysli ako fragmenty spomienok, ktoré následne skladá priamo pri procese maľby ako vrstvy jednotlivých situácií a kontextov. S dôrazom na napätie medzi jednotlivými vrstvamisa prelínajú miesta a svety privátne, verejné, deň, noc, pokoj a napätie. Vznikajú syntetizované krajinomaľby,ktoré pôsobia harmonicky aj napriek protichodnosti motívov.. Krajinu sleduje, rozmýšľa o nej, tvorí ju ako príbeh s otvoreným koncom, ktorí si doplní každý sám.

Výstava by mohla byť chápaná aj ako reflexia súčasného roztriešteného sveta, ktorého chaotickosť človeka paralyzuje. Ako ho opäť zložiť do funkčného celku? Autori sa asi zhodnú na tom, že  nový návod nebude ani krátky ani rýchly a už vôbec nie jednoduchý..

Lenka Binderová, kurátorka

Peter Cvik (1985) absolvoval VŠVU v Bratislave v 4. ateliéri prof. Ivana Csudaia neskôr pokračoval vdoktorandskom štúdiu. Finalista niekoľkých ročníkov súťaže Maľba VÚB, finalistom Strabag Artaward. Niekoľkokrát participoval na Medzinárodnom bienále mladého umenia v Moskve, jeho tvorba je v súčasnosti medzinárodne vystavovaná. Žije a tvorí v Bratislave.

Filip Sabol (1989) absolvoval VŠVU v Bratislave v 4. ateliéri prof. Ivana Csudaia. Pracuje s médiom maľby s presahom do priestorových inštalácií či objektov. Je finalistom ceny Essl art award. Aktívne vystavuje na samostatných aj skupinových výstavách, je účastníkom medzinárodných sympózií. Žije a tvorí v Bratislave.

Dionýz Troskó (1985) absolvoval VŠVU vBratislave ateliéri prof. Juraj Meliša, neskôr pokračoval v ateliéri doc. Patrik Kovačovského, študoval v Prahe na UPRUM u prof. Kurta Gebauera. V súčasnosti sa zúčastňuje samostatných aj skupinových výstav doma, vzahraničí, je účastníkom medzinárodných sympózií. Žije a tvorí v Bratislave.