Erika Miklóšová – Thinking Like a Mountain

Po skúsenosti s pandémiou sa umelci nanovo učia k scitlivovaniu svojich vlastných túžob, cieľov, snov, ideálov, ktoré boli zahatané a znemožnené. Podobne ako to bolo pred rokom 1989, kedy neoficiálny umelci uprednostnili prírodu, v ktorej mohli autenticky a slobodne tvoriť v zmysle: „The sky is the limit“, aktuálne príroda zostáva tým nerušeným miestom voľného pohybu na rozdiel od rady opatrení a obmedzení v meste (ochranné rúška, rukavice). 

Výstavný projekt Eriky Miklóšovej čerpá inšpiráciu z ekologickej literatúry, konkrétne z diela Alda Leopolda, ktorý už v 19. storočí vyjadril znepokojenie z narušenia stability ekosystému, ktoré spôsobuje vyhynutie konkrétnych druhov rastlín alebo živočíchov. Leopold popisoval postavenie človeka v rámci ekosystému niekde uprostred. Ako článok, v súvislosti zmien, ktoré sa v prírode dejú, dopĺňa a je dopĺňaný inými článkami v prírode. Nestojí na jeho vrchole.

 Zámerom autorského projektu Eriky Miklóšovej je poukázať na zmeny, ktoré sa v prírode udejú po necitlivom zásahu človeka. Autorka tieto procesy pozoruje, zaznamenáva v priebehu roka, reflektuje aký majú dosah na človeka, v neposlednom rade aj na seba samú ako autorku. Proces zmien v prírode je zaznamenávaný denníkovým spôsobom v rôznych technikách. Od autorských knižiek – denníkov až po videá, (efemérne) inštalácie, ktoré dokážu bezprostredne tento proces zachytiť a zároveň nenarušiť prirodzenú faunu a flóru tohto priestoru. Autorka pracuje s pojmami ako personifikácia, metafora, prírodné deje, ďalej s environmentom lesa a jazera/štrkoviska, s estetikou lesa a jazera, na základe  ktorých tieto zmeny zachytáva. Erika presúva svoj ateliér do prírody, ktorá je neuchopiteľná a nekonečná, v zmysle ekologických a umeleckých námetov, ale aj ako to hlása filozofia trenscendentna, malebna či vznešena. 

 Návštevník výstavy je pozvaný k aktivite v rámci výstavy: okrem pozorovania, môže aj sám aktívne autorkine obrazy, keramiku premiestňovať, prechádzať sa medzi inštaláciou, odniesť si niektoré časti prírodnín, cítiť exotické korenisté vône, či ich rozprašovať. 

Erika Miklóšová predstaví okrem novej kolekcie veľkoformátových obrazov aj malé či netradičné objekty, menšie nepatrné úkony, ktoré jej ozvláštňovali mesiace uplynulého roka. V rámci prebiehajúcej výstavy má na pláne okolitú hornatú krajinu Banskej Štiavnice preskúmavať, pozorovať… Na bicykli.

Erika Miklóšová (1984) absolvovala štúdium na VŠVU v Bratislave v ateliéri prof. Daniela Fischera. Počas štúdia absolvovala študijný pobyt na École supérieure d’art et design v Saint Étienne vo Francúzsku.  Zúčastnila sa umeleckých rezidencií v Českom Krumlove, v Strážkach v Tatrách, na  rezidencii vo Freisingu a v Pilotenkueche v Nemecku. Je držiteľkou viacerých ocenení, finalistkou Maľba VÚB rok 2010–2012, finalista Essl Art Award, Cena za kresbu 2012. Aktívne sa zúčastňuje samostatných aj skupinových výstav doma a v zahraničí. V roku 2019 ilustrovala maľbami Denník N a v roku 2017 časopis Glosolália č. 4. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva v Bratislave.