Marko Vrzgula – Štúdia obrazu. Čiary a kruhy

Divadelno-výtvarný projekt Štúdia otcovho obrazu je uvádzaný pri príležitosti 55. narodenín akademického maliara Marka Vrzgulu a ako piata autorská divadelná réžia Alžbety Vrzgulovej.

 

Výstava obrazov zachytáva tri obdobia autorovej tvorby: ’90 roky (Prieniky), ‘2010 (Pulzary) a najnovšiu tvorbu (Hladiny, 2019-). Výstavu dopĺňa divadelná intervencia nezriaďovaného divadla Uhol_92 v podobe dvoch monodramatických výstupov na tému vzťahov dcér a otcov.

 

Divadelný diptych vstupuje do dialógu s vystavenými obrazmi. Dcéry formulujú otázky pre svojich otcov, ktoré sa báli opýtať. Alebo na ne nebol čas? Alebo sa ich vlastne spýtať radšej nechceli?

Dve monodramatické intervencie v podaní herečiek Leny Libjakovej a Kristíny Svarinskej sú samostatné, ale komplementárne. Dajú sa sledovať ako samostojné výpovede, ktoré sa líšia generačnou výpoveďou a životnou skúsenosťou. Spolu však vytvárajú diptych, celistvé dielo, pohľad dnes tridsaťročných dcér. Ako spoznať niekoho, s kým žijeme odmalička? Sú emancipované ženy zlými dcérami? A kam zmizli dcéry z pohrebísk mladšej doby bronzovej?

 

 

Marko Vrzgula *1966, absolvoval katedru maľby na Vysokej škole výtvarných umení (1985-1991). Pôsobil ako pedagóg na katedre maľby VŠVU v Bratislave (1992-2002) a na Katedre výtvarnej výchovy a tvorby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2002_2004). Od roku 2004 pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní. Založil a od roku 2004 spravuje galériu GUBA v Bratislave. Od roku 1988 svoju tvorbu predstavil na viac ako dvadsiatich samostatných výstavách na Slovensku, vo Francúzsku, Izraeli. Zúčastnil sa na viac ako päťdesiatich kolektívnych výstavách v Českej republike, Rakúsku, Poľsku, Nemecku, Bulharsku, Veľke Británii, USA.
Žije a tvorí v Bratislave a v liptovskej obci Lúčky – kúpele, kde v priestroch svojho letného ateliéru poriada maliarske sympóziá od roku 2010.