Aliz*a Orlan – Záhrady mojich strachov a túžob

Trvanie výstavy: 4/3/2023 – 10/4/2023

Kurátorka: Miroslava Urbanová

Vernisáž: 3.3.2023 o 17.30

Otvorené: štvrtok- nedeľa: 12.00-16.00

 

Naše emócie nám občas vykypia spod pomyselnej pokrievky, pretečú nám cez ruky, horúce a hutné ako láva. Obrazce, ktoré pred našimi očami vytvárajú, sú však na prvý pohľad nečitateľná spleť potlačených bolestí aj radostí, s ktorými sa dá pracovať až po ich vychladnutí. Aliza Orlan, naopak, ako bytostná záhradkárka svoje pocity kultivuje – pozoruje, ako zo zasiatych semienok klíčia a rozrastajú sa do komplikovaných spletí rastlinných, zoomorfných a antropomorfných tvarov a foriem jej delikátnych kresieb.

Posledné tri roky priniesli do našich životov udalosti, na ktoré sme neboli pripravení*é fyzicky ani psychicky, pretože to jednoducho ani nie je možné. Nezávisle na tom, ako silne nás zasiahli na osobnej úrovni, odozva nášho organizmu bola nespochybniteľná a u každého sa prejavila inak – u niekoho zvýšenou aktivitou, snahou pomáhať, u iných dočasnou rezignáciou a útlmom, u ďalších hnevom alebo úzkosťami. Séria kresieb Hold Me Before I Fade (Drž ma, kým nezmiznem) je bezprostrednou reakciou na krutosť vojny, nezmyselné smrte a potrebu nebyť v ťažkých chvíľach sám*a. Rozčerené nebo a pustá krajina v jednoduchých pásoch sú dejiskom symbolických dramatických príbehov na malých formátoch, ktoré poukazujú na krehkosť a prepletenosť našich osudov. Odkvitnutie tu nie je prirodzeným následkom kolobehu prírody a života, ale predčasným následkom násilného diania, ktoré dokáže nielen zabíjať, ale zároveň systematicky ubíja aj naše duše.

Naopak, kvitnutie môžeme vnímať ako metaforu aktívnej životnej energie, zrenia – vnútorného osobnostného, ale aj sexuálneho. Záhrady strachov a rozkoší Aliz*y Orlan sú otvorené bez binárnych obmedzení. Sú programovo queer priestormi, v ktorých majú možnosť rozprestrieť krídla všetky bytosti dobrej vôle. Stávajú sa priestormi vnútornej slobody, slobody precítiť spektrum častokrát protichodných emócií v celej ich komplexnosti. Prepracovanosť, mäkkosť a jemnosť kresieb sa dopĺňa s rovnako opísateľnými kvalitami textilných objektov, ktoré nás zvádzajú k dotyku. Svet, ktorý okolo seba Aliz*a buduje, je bezpečným zámotkom, trpezlivo budovaným kokónom. Citlivo prijíma signály z okolia a spracúva ich spôsobom, ktorý pracuje so špecifickou symbolikou a inotajmi. Ak nastavíme svoje vnútorne antény dostatočne vnímavo, dokážu nás zasiahnuť s obdobnou intenzitou a náladou, za ktorej vznikali. Ste vítaní*é vstúpiť.

 

Aliz*a Orlan (1990, Prešov) absolvovala štúdium na Katedre grafiky a iných médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Žije a tvorí v Bratislave. Výstavy (výber): 2022 Tough and Tender (Rare Cultural Space, Bratislava), 2022 Sensory Tales (Krinzinger Galerie, Viedeň), 2021 Unseen realities (Pistoriho palác, Bratislava), 2021 Venus (fluidity body/gender) (Galéria Artotéka, Bratislava), 2020 Teplá izba osamelosti (Diera do sveta, Liptovský Mikuláš), 2020 Prírody a prírodzenia (A4, Bratislava).