Stretnúť sa s hadom – Jana Farmanová

Trvanie výstavy: 15/7/2023 – 20/8/2023

Kurátorka: Alexandra Tamásová

Vernisáž: 14.7.2023 o 17.30

Jana Farmanová už niekoľko desaťročí maľuje, a cez maľbu uchopuje svoj život a okolitý svet. Námety nachádza všade – v každodennosti, rodinnom živote, ale aj starých príbehoch či astrológii. Stvárňuje svoju špecifickú ženskú skúsenosť a jej osobná výpoveď komunikuje univerzálne témy, ktoré pozná každý a každá z nás.

Na aktuálnej výstave predstavuje výber z najnovších prác, ktoré ukazujú rozsah jej maliarskeho záberu. Cez jemné akvarelové kresby, olejové plátna až po fresku, bez ohľadu na použité médium, jej rukopis je sebavedomý, úsporný. Farmanovej tvorbu charakterizuje vyváženosť formy a námetu – jej diela sú primárne umelecky stvárnenou plochou, ale obsahujú spravidla aj silný motív s potenciálom košatého príbehu.

Aktuálnym leitmotívom, ktorý sa vinie viacerými vystavenými prácami, je „stretnutie s hadom“. Had je magické zviera. Je jedným z najrozšírenejších kultúrnych symbolov a naprieč časom a priestorom nesie mnohé ambivalentné významy. Málokto má k nemu neutrálny vzťah – had spravidla prebúdza naše inštinkty, najmä strach. V mýtoch, ale aj jungiánskej psychoanalýze, nájdeme zarážajúco protikladné obsahy, ktoré sa hadovi pripisujú. Symbolizuje biblický hriech, ale aj znovuzrodenie a transformáciu. Smrť a liečenie. Materinskú (zemskú) energiu, ale aj mužský tvorivý princíp. Prijať hada znamená integrovať protikladné sily; prijať vlastný tieň.

Nad všetkými dramatickými procesmi bdie monumentálne Súhvezdie Panny, namaľované tušom na papieri. Obdobne ako had, aj Panna (znamenie, v ktorom sa Jana Farmanová narodila) nesie protikladné významy – je pannou, ale aj Veľkou Matkou, Demeter, ktorá prináša úrodu a v rukách drží obilné klasy.

„Stretnutie s hadom“ môžeme chápať ako variáciu na Farmanovej dlhodobú (i keď možno nie celkom zámernú) stratégiu spájania protikladov, z ktorých najsilnejšími, zdanlivo neprekonateľnými sú „dobro“ a „zlo“. Pretože skôr či neskôr zisťujeme, že v tom, čo nás najviac desí, môžeme nájsť svoju najväčšiu silu.

Alexandra Tamásová

Jana Farmanová, bytostná maliarka, jedna z našich najúspešnejších súčasných umelkýň. Je známa svojim konzistentným umeleckým programom, v ktorom už niekoľko desaťročí skrze maľbu rozvíja témy ženskej (svojej vlastnej) skúsenosti v premenách času. Fokus na detaily konkrétneho každodenného života strieda s pohľadom „z výšky“, ktorý zachytáva nadčasové archetypálne javy. Ona sama nerobí rozdiel medzi „vysokým“ a „nízkym“ námetom; v jej tvorbe sú protiklady len dvomi stranami jednej mince.