Meanwhile in reality – Terezie Rausová, Jakub Ružinský

Trvanie výstavy: 25/11/2023 – 30/1/2024

Kurátor: Hynek Chmelař

Vernisáž: 24.11.2023 o 17.30

Otvorené: piatok: 12.00–16.00, sobota- nedeľa: 12.00–17.00

Výstava Meanwhile in reality Terezie Rausové a Jakuba Ružinského je představením dvou malířských pozic, jež spojuje na první pohled příbuzný výtvarný projev. Samotné médium malby a výrazná barevnost jsou však pouze formální stránky daleko hlubších světů, kterými se autoři zabývají.

Práce Jakuba Ružinského je orientovaná na vnímání a zobrazování životních příběhů. Příběhů vlastních nebo velmi blízkých. Příběhy nejsou jednoznačně dopovězeny, ale prozrazují dost o nekončícím hledání vlastní pozice ve světě. Ružinský se ve svých obrazech vypořádává s životními situacemi skrze bohatou symboliku vycházející z křesťanství, judaismu i antické mytologie. V tomto rozměru se tak projevuje Ružinského zájem o náměty, které jakoby dlely v minulosti, Ružinský je ale ve své tvorbě aktualizuje a eklekticky vyskládává v mozaiku působivých sdělení. Figurální náměty je tak možné interpretovat v návaznosti na klasickou ikonografii, i jako čistě osobní výpověď. Autor pracuje ve vrstvách, stejně jako jeho obrazy mají mnoho vrstev významových, jsou v nich i vrstvy čistě fyzické. Tvůrčí proces je hledáním a postupným vrstvením malby a námětů na sebe. Autor běžně pracuje na několika obrazech najednou a postupně je dotváří v jeden monumentální celek. Možná právě proto je jeho dílo třeba vnímat v kontextu sebe sama. Obrazy sice fungují i samostatně, odděleně, ale skutečnou zprávu o autorském pojetí světa divák získává až při zkoumání celé série či tvorby obecně.

Terezie Rausová ve své malbě rozvíjí také své vlastní alternativní světy. Na výstavě vizuálně zpracovává antropomorfní květiny ve velmi syté barevnosti. Její malby mohou působit ilustrativně, a také do jisté míry jsou. Ilustrují její velmi specifický, kritický i podvratný pohled na problematiku lidské činnosti v kontextu současných environmentálních a ekologických problémů. V obrazech je mnoho významů; z těch také vychází specifická estetika. Autorčinými výchozími zdroji pro přemýšlení jsou jednak skutečnost světa, ve které žijeme a problémy, které lidská činnost způsobuje, zároveň tuto problematiku nahlíží skrze fenomény sci-fi literatury a pop – kultury obecně. Její malby jsou tak skutečně jakousi ilustrací vizionářských, dystopických světů. Autorka se ale zaměřuje na často opomíjené, na flóru a hmyz. Prací s nimi nám naznačuje přezíravost našeho jednání. Přehlížením drobného, zranitelného a zdánlivě nepodstatného se dopouštíme největší nabubřelosti. Toto dojemné soustředění na vše marginalizované nám pak v kombinaci s barevností, jež je obvykle ve světě přírody spojována s jedovatostí, s něčím nebezpečným, předkládá jakési neurčité varování. Činí tak ale skrze formu ve skutečnosti velmi vlídnou, obrazy působí jako propojení dětské a vědecké ilustrace, jako autorské samorosty, o kterých nemůžeme vědět, zda-li se jich bát, mít je rádi nebo je litovat.

Oba autoři tedy pracují s představou tvorby vlastních uzavřených mikrokosmů, které různým způsobem vypovídají o realitě světa kolem nás. Každý z autorů ale volí jiné prostředky a postupy. Zatímco Terezie Rausová pojímá realitu světa jaksi zvenku, kriticky uvažuje o společenských jevech a důsledcích lidské činnosti, Jakub Ružinský realitu pozoruje naopak svým způsobem zevnitř, z pozice umělce ve svém ateliéru, který realitu ohledává skrze symboliku, která je v mnoha ohledech osobní.

Název výstavy, Meanwhile in reality, tak vlastně velmi výstižně vypovídá o tom, co mají oba autoři společné. Jako diváci z reality našeho žitého světa, z běžných starostí osobních, vztahových, pracovních a jiných vstupujeme do výstavy, která nám realitu představuje jinak. Subjektivně, symbolicky, pokrouceně, psychedelicky. Přesto ale velmi výstižně. Závažná témata zde můžeme interpretovat skrze čtení na příběhy bohatých obrazů, které nám předkládají pojednání o realitě, která je utopická, surreálná, ale vlastně i zcela přítomná a naturalistická zároveň.

Hynek Chmelař, kurátor

Terezie Rausová (*1998, Brno) od roku 2018 študuje v Ateliéri maľby II. na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne maľbe a objektovej tvorbe. V nich sa zaoberá tematizovaním environmentálnych problémov z pohľadu jedinca. Námety jej obrazov sú často antropomorfná fauna a flóra vo výraznej sýtej farebnosti. V tvorbe pracuje s mytologickou symbolikou a pop-kultúrnymi odkazmi vo forme námetov z klasických science-fiction. Žije a pracuje v Brne.

Jakub Ružinský (*1996, Košice) je absolventom Ateliéru maľby I. Fakulty umenia Ostravskej univerzity. Žije a pracuje v Ostrave. Vo svojej tvorbe sa venuje maľbe. Jeho obrazy sa vyznačujú figurálnymi motívmi v charakteristickej farebnosti, ktorá vychádza z historickej farebnej symboliky, symbolické sú rovnako aj samotné námety obrazov. Tie sú mnohovrstevnaté, plné kultúrnej aj osobnej mytológie. Ako také sú naratívne a snové, s množstvom odkazov na filozofickú literatúru, náboženstvo alebo alchýmiu či astrológiu. Pomocou týchto symbolov rozpráva autorove osobné príbehy.