• Kata Kissoczy, Anton Sládek – Na železe záleží

    Tandemový výstavný projekt sochárky Katy Kissoczy a fotografa Antona Sládeka. Netradičné autorské spojenie dvoch etablovaných umelcov je prísľubom sviežich letných umeleckých zážitkov. Kov má pôvab “Snažím sa objekty zachytiť bez príkras, také, aké sú, len v prirodzenom svetle,“ hovorí o svojej tvorbe Sládek. Diváka prekvapí, ako tieto zabudnuté veci na snímkach ožívajú, hoci sú mimo ľudského ruchu. Majú vlastnú hodnotu, estetiku, náladu,…

  • Lucia Veselá – MEDZIČAS

    Výstavný projekt Medzičas prezentuje aktuálnu maliarsku tvorbu Lucie Veselej s presahmi do média analógovej fotografie. Autorka vo svojich dielach reaguje na plynutie času, všíma si jemné nuansy jeho odchýlok. Zaujíma ju jedinečnosť krehkých momentov, skúma prostredie medzi stavom minulým, prítomným a tým, čo sa len nastane. Tekutá časovosť je pre ňu zásadná pri koncipovaní maliarskeho aj fotografického námetu. Citlivo vníma…

  • Nikolaj Vlasov – Svätostánky Slovenska

    Spomínam si na nevšedný zážitok spred viac ako dvoch desaťročí, keď som sa stretol s prof. Ing. Júliusom Binderom. Bolo to na tú dobu pri vzácnej príležitosti. Pán Binder inicioval a zorganizoval krásnu a hodnotnú zbierku slovenského výtvarného umenia a udalosť sprevádzalo aj osobné rozhodnutie J. Bindera urobiť zbierku diel, ktoré by odrážali náboženské cítenie nášho ľudu. Požiadal výtvarného umelca Nikolaja Vlasova,…