Hard to cut a garden in half / Ťažko prerezať záhradu na polovicu

Kristína Bukovčáková a Jakub Navrátil

Otvorenie výstavy: 28.3.2023 o 17.30

Trvanie výstavy: 29/3/2024 – 11/5/2024

 

Výstava Hard to cut a garden in half / Ťažko prerezať záhradu na polovicu prezentuje tvorbu Kristíny Bukovčákovej (*1991) a Jakuba Navrátila (*1987), ktorých spája nielen záujem o médium maľby a generačná príbuznosť, ale i spoločný priestor a osobný vzťah.

Kristína Bukovčáková vo svojich farebných, naratívnych, miestami až surreálnych maľbách spracováva témy klimatického žiaľu a environmentálnej krízy. Vytýčenou oblasťou skúmania sa pre ňu stala mikroklíma záhrady s jej rôznorodými obyvateľmi a aktérmi. Jakub Navrátil balansuje na hrane medzi abstraktným a predmetným, náhodným a plánovaným. Je striedmejší vo farebnosti a námetoch svojich malieb, ktoré sa skôr minimalizujú a ponárajú do seba, kde skúmajú jednotlivé východiská, štruktúry a rezy.

To, čo tvorbu Kristíny Bukovčákovej a Jakuba Navrátila nenápadne prepája, je technologický i ideový repertoár, ktorý obaja používajú. Pracujú s maľbou vo vrstvách a rezoch. Kristína viac mäkším, organickým, poetickým a konkrétnejším spôsobom, Jakub skôr technickým a ostrejším, smerujúcim k dekonštrukcii obrazovej plochy a jej prelamovaniu smerom dnu i von. Názov výstavy Hard to cut a garden in half symbolicky spája a zároveň delí ich osobitný prístup k súčasnej maľbe, ktorý je iný a zároveň súbežný.

 

 

 

 

O nás

Galéria vznikla v roku 2019 a nachádza sa v barokovom meštianskom dome zo 17. storočia. Galéria je pomenovaná po starom otcovi a stavebnom inžinierovi Júliusovi Binderovi, ktorý sa zaslúžil o rekonštrukciu tohto domu v podobe akej ho vidíte dnes. Práve jeho celoživotná podpora umenia v rôznych podobách nás inšpirovala k založeniu galérie, k vytvoreniu miesta kde ľudia môžu porozumieť umeniu, nachádzať si k nemu vlastný, autentický vzťah.

Galériu vedieme my: Andrej a Lenka Binderovci. Hoci má Lenka právnické vzdelanie a Andrej technické k umeniu sme mali vždy veľmi blízko a veľmi si prajeme aby aj prostredníctvom galérie bolo umenie väčšou súčasťou našich každodenných životov. Galéria spolupracuje s externými kurátormi/kurátorkami, s historkmi/historičkami umenia a galerijnými pedagogičkami.

Program galérie predstavuje súčasnú vizuálnu tvorbu slovenských a českých umelcov. Zámerom galérie je prezentácia, podporovanie a približovanie tvorby umelcov prostredníctvom výstav, tvorivých dielní, komentovaných autorských prehliadok a multižánrových sprievodných aktivít. Dramaturgiu štrukturujeme tak, aby reflektovala aktuálne spoločenské obsahy, osobné koncepty, ale aj témy ktoré reagujú na lokálne a historické kontexty.