Galéria vznikla v roku 2019 a nachádza sa v barokovom meštianskom dome zo 17. storočia. Galéria je pomenovaná po starom otcovi a stavebnom inžinierovi Júliusovi Binderovi, ktorý sa zaslúžil o rekonštrukciu tohto domu v podobe akej ho vidíte dnes. Práve jeho celoživotná podpora umenia v rôznych podobách nás inšpirovala k založeniu galérie, k vytvoreniu miesta kde ľudia môžu porozumieť umeniu, nachádzať si k nemu vlastný, autentický vzťah.

Galériu vedieme my: Andrej a Lenka Binderovci. Hoci má Lenka právnické vzdelanie a Andrej technické k umeniu sme mali vždy veľmi blízko a veľmi si prajeme aby aj prostredníctvom galérie bolo umenie väčšou súčasťou našich každodenných životov. Galéria spolupracuje s externými kurátormi/kurátorkami, s historkmi/historičkami umenia a galerijnými pedagogičkami.

Program galérie predstavuje súčasnú vizuálnu tvorbu slovenských a českých umelcov. Zámerom galérie je prezentácia, podporovanie a približovanie tvorby umelcov prostredníctvom výstav, tvorivých dielní, komentovaných autorských prehliadok a multižánrových sprievodných aktivít. Dramaturgiu štrukturujeme tak, aby reflektovala aktuálne spoločenské obsahy, osobné koncepty, ale aj témy ktoré reagujú na lokálne a historické kontexty.