Galéria vznikla v roku 2019, s potešením sa tak pridávame k početným kultúrnym inštitúciám, ktoré už roky pôsobia a zveľadujú toto magické banské mesto.

Program galérie predstavuje prevažne súčasnú vizuálnu tvorbu umelcov zo Slovenska Čiech. Zámerom galérie je prezentácia, podporovanie a približovanie tvorby najmä súčasných slovenských, českých vizuálnych umelcov prostredníctvom výstav, tvorivých dielní, komentovaných autorských prehliadok a multižánrových sprievodných aktivít.

Dramaturgiu štrukturujeme tak, aby reflektovala aktuálne spoločenské obsahy, osobné koncepty, ale aj témy ktoré reagujú na lokálne a historické kontexty.

Prajeme si, aby Galéria Jula Bindera bola miestom, ktoré pomáha návštevníkom nachádzať hlbší vzťah k svetu umenia.