• Otvorená výzva pre umelcov a kurátorov

  Galéria Jula Bindera v Banskej Štiavnici formou otvorenej výzvy ponúka umelcom a kurátorom v roku 2020 možnosť zrealizovať svoje projekty v priestoroch galérie. Cieľom tejto výzvy je podpora a prezentácia súčasného umenia, a to nielen vizuálneho ale aj s presahmi do iných foriem.

  Výzva je určená všetkým profesionálnym aj neprofesionálnym umelcom a nemá tematické obmedzenie. Rozhodujúca je kvalita diel, originalita, prípadne celkový koncept tvorby, ktorý by zapadol do dramaturgie galerijného plánu výstav. 

  Uzávierka prihlášok so žiadosťou o výstavu je 7. februára 2020. Zaslané projekty budú posúdené komisiou galérie a na termínoch realizácie sa galéria dohodne s úspešnými uchádzačmi.

  Obsah prihlášky: 
  – kontaktné údaje vystavujúcich
  – stručný motivačný list a prehľad prípadných zrealizovaných projektov
  – portfólio, resp. obrazová príloha reflektujúca tvorbu uchádzačov
  – charakteristika projektu (názov, čo konkrétne z tvorby chcete vystaviť)

  Galéria Jula Bindera disponuje dvoma výstavnými miestnosťami. Oba priestory sú vhodné aj pre prezentáciu skupinových výstav. Galéria poskytne okrem výstavných priestorov aj technické vybavenie, asistenciu pri realizácii výstavy, PR výstavy príp.iné podľa dohody. Prihlášky zasielajte emailom na info@gjb.sk alebo poštou na adresu :

  Galéria Jula Bindera
  Námestie sv. Trojice 21
  Banská Štiavnica

  O výsledkoch výberového konania budú uchádzači informovaní do dvoch týždňov od zasadnutia komisie.

  Kontaktná osoba:
  Štefánia Smolková  
  info@gjb.sk 
  0948661811

  Fotografie výstavných priestorov: