Otvorená výzva pre umelcov a kurátorov na rok 2021

Galéria Jula Bindera vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov na rok 2021.

Výzva je určená profesionálnym umelcom, kurátorom nie len zo Slovenska ale aj zo stredoeurópskeho priestoru. Cieľom otvorenej výzvy bez tematického obmedzenia je podpora a prezentácia súčasného umenia, a to nielen vizuálneho ale aj s presahmi do iných foriem. Výsledkom výzvy môže byť samostatná ale aj skupinová prezentácia. Rozhodujúca je kvalita diel, originalita, prípadne celkový koncept tvorby, ktorý by zapadol do dramaturgie galerijného plánu výstav.

Uzávierka na predloženie projektu: 30.10. 2020. O výsledkoch výberu budú uchádzači informovaní do troch týždňov od uzávierky výzvy.

Galéria Jula Bindera poskytne:
– výstavný priestor
– asistenciu pri inštalovaní
– tlač a distribúcia pozvánok
– PR výstavného projektu
– vernisáž v spolupráci s autormi
– oficiálne partnerstvo galérie pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania

Potrebné dokumenty:
– stručné CV
– charakteristika výstavného projektu
– portfólio alebo ukážky z nedávnej tvorby

Projekty zasielajte na : info@gjb.sk

Fotografie výstavných priestorov: