Albert Marenčin – Zvedavé koláže

„Koláž je pre mňa hrou – hrou fantázie a náhody, jedným z výrazových prostriedkov poézie, podobne ako báseň. Je to na rozdiel od slovesnej podoby poézie poézia vizuálna, obrazová. Robím koláž tak, ako sa vykladá pasians. Neviem nikdy dopredu, ako sa skončí. To ma na nej vzrušuje: povedal by som, že hra je pre mňa dôležitejšia ako výsledok.“ Albert Marenčin

Výstavný projekt uvádza výber z autorských cyklov koláží Alberta Marenčina. Autor je jednou zo zásadných osobností „nadrealizmu“, ktoré v našom geografickom prostredí tvorivo rozvíjali koncepty surrealizmu už v 1. polovici 20. storočia. Albert Marenčin (1922 – 2019) bol všestranným, komplexným tvorcom, ktorý sa autorsky neprehliadnuteľne osobito vyjadroval prostredníctvom rôznorodých umeleckých žánrov. Prozaik, básnik, esejista, scénarista, dramaturg, dramatik, publicista, prekladateľ a výtvarník. 

Projekt vznikol vďaka spolupráci s autorovými synmi Albertom a Martinom. Výstava je súčasťou dramaturgie festivalu divadla, poézie a hudby Cap à l´Est 2020. Albert Marenčin bol prezidentom festivalu.