• Erika Szőke – Aire libre

  Nadýchnuť sa svet(l)a – K výstave Aire libre Eriky Szőke „Strom orecha…. Prebehla ním bodavá bolesť. Vyzrel mimovoľne oblokom. Záhrada bola zdevastovaná, ale starý orech stál na mieste, ťažkopádne vŕzgajúc a šumiac vo vetre.“ Tieto vety mladého Thomasa Manna zachytávajú moment stretnutia jeho najzáhadnejšej postavy, Tonia Krögera s orechom, stromom, ktorý patril k vznešeným zjavom jeho detstva a ktorý uvidí po toľkých rokoch z okna rodného domu (premeneného za ten čas na knižnicu). Rovnomenná poviedka je príbehom tohto stromu, popretkávaným červenou nitkou. Orech ako symbol kaleidoskopicky mení svoje významy. Prispôsobuje sa času, zmenám a okolnostiam, poveternostným podmienkam. Orech vie, odkiaľ vietor fúka. S jeho formou, korunou, vŕzganím zdieľa mladý Tonio…

 • Zvedavé koláže Alberta Marenčina – 14.8.2020 – 13.9.2020

  „Koláž je pre mňa hrou – hrou fantázie a náhody, jedným z výrazových prostriedkov poézie, podobne ako báseň. Je to na rozdiel od slovesnej podoby poézie poézia vizuálna, obrazová. Robím koláž tak, ako sa vykladá pasians. Neviem nikdy dopredu, ako sa skončí. To ma na nej vzrušuje: povedal by som, že hra je pre mňa dôležitejšia ako výsledok.“ Albert Marenčin Výstavný projekt uvádza výber z autorských cyklov koláží Alberta Marenčina. Autor je jednou zo zásadných osobností „nadrealizmu“, ktoré v našom geografickom prostredí tvorivo rozvíjali koncepty surrealizmu už v 1. polovici 20. storočia. Albert Marenčin (1922 – 2019) bol všestranným, komplexným tvorcom, ktorý sa autorsky neprehliadnuteľne osobito vyjadroval prostredníctvom rôznorodých umeleckých…

 • Kata Kissoczy, Anton Sládek – Na železe záleží – 17.7.2020 – 9.8.2020

  Tandemový výstavný projekt sochárky Katy Kissoczy a fotografa Antona Sládeka. Netradičné autorské spojenie dvoch etablovaných umelcov je prísľubom sviežich letných umeleckých zážitkov. Kov má pôvab “Snažím sa objekty zachytiť bez príkras, také, aké sú, len v prirodzenom svetle,“ hovorí o svojej tvorbe Sládek. Diváka prekvapí, ako tieto zabudnuté veci na snímkach ožívajú, hoci sú mimo ľudského ruchu. Majú vlastnú hodnotu, estetiku, náladu, sú svojbytné. Anton Sládek má na aktu Kov má pôvab “Snažím sa objekty zachytiť bez príkras, také, aké sú, len v prirodzenom svetle,“ hovorí o svojej tvorbe Sládek. Diváka prekvapí, ako tieto zabudnuté veci na snímkach ožívajú, hoci sú mimo ľudského ruchu. Majú vlastnú hodnotu, estetiku, náladu, sú svojbytné. Anton Sládek má…

 • Lucia Veselá – MEDZIČAS – 5.6.2020 – 12.7.2020

  Výstavný projekt Medzičas prezentuje aktuálnu maliarsku tvorbu Lucie Veselej s presahmi do média analógovej fotografie. Autorka vo svojich dielach reaguje na plynutie času, všíma si jemné nuansy jeho odchýlok. Zaujíma ju jedinečnosť krehkých momentov, skúma prostredie medzi stavom minulým, prítomným a tým, čo sa len nastane. Tekutá časovosť je pre ňu zásadná pri koncipovaní maliarskeho aj fotografického námetu. Citlivo vníma frekvenciu, silu okamihu. Sleduje, ako môže definitívne zmeniť ďalšie smerovanie obrazu a deja. Autorku inšpirujú okamihy nenápadných situácií každodennosti ale i prchavé javy utvárané v prírode. Dôležitým prvkom cyklu Medzičas je plynulý, prirodzený prechod svetelných rozhraní maľby a fotografie. Rezonuje čas, svetlo, krehkosť spomalenia. Autorka skúma prieniky maliarskeho a fotografického…

 • Nikolaj Vlasov – Svätostánky Slovenska – 31.10.2019 – 31.12.2019

  Spomínam si na nevšedný zážitok spred viac ako dvoch desaťročí, keď som sa stretol s prof. Ing. Júliusom Binderom. Bolo to na tú dobu pri vzácnej príležitosti. Pán Binder inicioval a zorganizoval krásnu a hodnotnú zbierku slovenského výtvarného umenia a udalosť sprevádzalo aj osobné rozhodnutie J. Bindera urobiť zbierku diel, ktoré by odrážali náboženské cítenie nášho ľudu. Požiadal výtvarného umelca Nikolaja Vlasova, aby realizoval kolekciu obrazov (technika akvarelu) s námetom kostolov na Slovensku. Tak vznikol rozsiahly pôsobivý súbor prác, ktorý je inštalovaný v architektonickom objekte v historickom prostredí Banskej Štiavnice. Je zároveň jadrom publikácie pod názvom Svätostánky Slovenska.  V našej krajine sa nachádza vyše štyritisíc kostolov rôznych vierovyznaní. Podstatou tohto výberu sú objekty, ktoré slúžia rímskokatolíckej…