In Dividuum – Viktor Fuček

Trvanie výstavy: 14/10/2023 – 19/11/2023

Kurátorka: Lucia G. Stach

Vernisáž a performance: 13.10.2023 o 17.00

Otvorené: piatok- nedeľa: 12.00–17.00, sob.: 12.00–18.00

Slovné spojenie “in dividuum” je slovná hračka, ktorá spája slová “in” a “dividuum”. V kontexte ideí nového animizmu tento výraz Viktor Fuček používa na vyjadrenie svojho performatívneho konceptu vzájomnej prepojenosti alebo jednoty všetkých vecí, čím spochybňuje aj samého seba v roli tradične chápaného jednotlivca ako samostatnej a odlišnej entity.

Nový animizmus je relatívne nový a veľmi široký filozofický a duchovný smer v myslení a umení, ktorý zdôrazňuje myšlienku, že všetky veci v prírodnom svete vrátane zvierat, rastlín a dokonca aj neživých predmetov majú svoje vlastné vedomie alebo ducha. Predpokladá, že všetko je navzájom prepojené a že existuje duchovný alebo duševný rozmer sveta, ktorý presahuje hranice jednotlivca. Umelci a umelkyne, súznejúci s jeho ideami, tvoria diela skúmajúce náš vzťah s prírodným svetom, duchovný rozmer prírody a vzájomnú prepojenosť všetkých živých a neživých bytostí. Pre performera ako „urbánneho šamana“ je tento kontext príležitosťou spochybňovať hranice medzi mestom a krajinou, civilizáciou a prírodou, umením a životom ich rozmazávaním a prepájaním často protichodných konceptov.

V novom projekte pre Galériu Jula Bindera vedie Fuček dialóg s nehumánnymi entitami, usiluje sa nájsť ich vedomie a napojiť sa naň. Podľa neho je však „vzťahová epistemológia, ktorú tieto entity reprezentujú, založená na sebaidentifikácii, vychádzajúcej skôr z existujúcich  vzťahov s ostatnými ľuďmi, než na nejakých charakteristických znakoch ´ja´ u týchto (ne)bytostí“. Vzájomný neverbálny dialóg je pre autora snahou skúmať ich bytie a pokúsiť sa o obnaženie jeho vlastností. K tomu používa vlastné performatívne akty ako šamanistické rituály, ktoré zdôrazňujú znovuobjavenie animistického prístupu k svetu ako jednej z podôb vzdoru voči stále naliehavejšej dystopickej prítomnosti bez budúcnosti v období vyhorenia na planetárnej úrovni. Vyhorieť znamená zastaviť sa, zlomiť sa alebo sa stať inak nepoužiteľným. Procesy, postupy a participácia jednoducho prestávajú fungovať. Môže byť nový animizmus a jeho nástroje “krabičkou poslednej záchrany” pred šialenstvom ako dobrovoľné vstúpenie inej mentálnej reality? Pre Fučeka, ktorý vo svojej performatívnej tvorbe rád uplatňuje prvky aktuálnych kultúrnych trendov a teórií, otvára nový animizmus možnosti scitlivovania a zjemňovania jeho vlastného vzťahu voči živým aj neživým bytostiam planéty, ako aj pokus o interpretáciu vlastného vnútra. Vo svojich performanciách rozvíja predstavu o priestore vzájomnej empatie a uzdravovania v čase vojenských konfliktov a klimatickej katastrofy. Vzdoruje zániku a zmaru, odmieta „dualistický a hierarchický vzťah medzi človekom a inými ne-duševnými bytosťami a objektmi“. Vníma „vzťahovú sieť rôzne animovaných, entuziastických a agitovaných bytostí“. V tomto konkrétnom čase a na tomto špecifickom mieste.

Lucia G. Stach, kurátorka

Viktor Fuček, urbánny šaman a performer, ktorý používa rituál v hľadaní vedomia prostredia. Na tento účel vytvára obrazy a inštalácie a performancie v ktorých posúva hranice toho, čo sa zvyčajne vníma ako zdieľaný priestor a ukazuje, ako môžu experimentálne postupy pomôcť nájsť nové stratégie na riešenie problémov súčasnej spoločnosti. Študoval výtvarné umenie na Akadémii výtvarných umění v Prahe, Australian National University v Canberre, Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Die Angewandte vo Viedni a architektúru na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V roku 2022 úspešne absolvoval doktorandskom štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici s dizertačným výskumom “Architektúra vnútorných vzťahov” zameraným na tranzitné zóny performancie a architektúry. Zúčastnil sa na viacerých samostatných a kolektívnych výstavách, napríklad Perceiving (Com)position (Taiwan, 2022), Prague Biennale (CZ, 2021) a The Fortuneteller and Healer (2019), MoMAfication, Slavic Applepay v New Yorku (2022). Momentálne pôsobí ako asistent v Ateliéry Intermédií a Digitálnych médií na Fakulte výtvarých umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a ako výskumník na projekte performatívneho mapovania urbánnych štruktúr na Universität für angewandte Kunst vo Viedni, kde vedie aj rôzne performatívne kurzy a workshopy. Taktiež je aktívnym členom Public Space Lab v Prahe zameraného na alternatívne prístupy v rámci verejného priestoru.