Kristína Honzírkova – Radostná separácia

Kristína Honzírková  je reprezentantkou najmladšej maliarskej generácie tvorcov. Autorský výber Lovely separation / Radostná separácia je sondou do jej aktuálnej maliarskej tvorby. Maliarka  pozýva na exkurz do snovej časovo- priestorovej sľučky svojej imaginácie. Abstraktné „plenéristické situácie“ maľuje dynamickým rukopisom so živelným farebným apetítom. Pripomínajú skôr kozmické ako pozemské scény. Prostredia, kde sa gravitácia stáva bezvýznamnou. Kde a kedy sa práve ocitáme? Je to minulosť, budúcnosť alebo sme tu a teraz?

Autorka na rozkľúčovanie námetov ponúka indície. Obsahovou šifrou by mohli byť hrdinovia, tvorovia z animálnej ríše  – zvieratá, či plastové hračky, ktoré sa prirodzene potulujú Honzírkovej vesmírnymi farebnými džungľami. Obrazové situácie sú na prvý pohľad hravé, odľahčené, groteskné. Paradoxne však vyvolávajú znepokojenie, ďalšie otázky. Všetko sa ešte viac zamotáva do klbka metaforických hier, variácií interpretačných scenárov. Kto sú títo samotári, outsideri? Za čím zvieracie bytosti putujú? Tak ako my, za naplnením, šťastím, láskou či pravdou?  Alebo pred niečím utekajú, hľadajú úkryt? 

Presvedčivým spojením imaginácie a prvkov súčasného fyzického sveta autorka svojou tvorbou programovo iniciuje divácku zvedavosť, vzrušujúcu túžbu preniknúť do obsahu námetu. 

Kristína Honzírková je absolventkou Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva v Bratislave (2011) a ateliéru maľby Františka Kowolowského na Fakulte umení Ostravskej univerzity (2016).  Maliarsku tvorbu prezentuje na samostatných výstavných projektoch, zúčastňuje sa aj skupinových výstav. Vo svojom najnovšom cykle predstavuje svoje výtvarné uvažovanie a aparát svojho aktuálneho formálneho autorského jazyka. Pri rozvíjaní techniky maľby využíva náhodu, živelnú prácu s hmotou farby, experimentuje, hľadá a objavuje nové maliarske postupy.