OPEN CALL 2023

Umelci, umelkyne, kurátori, kurátorky, dajte nám vedieť o vašich projektoch!

Galéria Jula Bindera vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov na rok 2023. Výzva je určená začínajúcim ale aj etablovaným profesionálnym umelcom, umelkyniam, kurátorským projektom zo Slovenska ale aj zo zahraničia.

Otvorená výzva nie je tematicky obmedzená, jej cieľom je podpora a prezentácia súčasného umenia, a to nielen vizuálneho ale aj s presahmi do iných foriem. Výsledkom výzvy môže byť samostatná ale aj skupinová prezentácia. Rozhodujúca je kvalita diel, originalita, prípadne celkový koncept tvorby, ktorý by zapadol do dramaturgie galerijného plánu výstav.  O výbere rozhodne tím galérie s prizvanými externými spolupracujúcimi odborníkmi.

Uzávierka na predloženie projektu: 30.7.2022. O výsledkoch výberu budú uchádzači informovaní do troch týždňov od uzávierky výzvy.

Galéria Jula Bindera poskytne:

 • výstavný priestor
 • kustódku počas trvania výstavy
 • úhradu všetkých energií
 • asistenciu pri inštalovaní
 • PR výstavného projektu
 • tlač propagačných materiálov
 • vernisáž v spolupráci s autormi
 • fotodokumentáciu inštalácie, vernisáže
 • oficiálne potvrdenie partnerstva zo strany galérie pri získavaní grantov, štipendií
 • iné*

*Galéria sa bude uchádzať o granty. V závislosti od získanej podpory eventuálne vieme zabezpečiť aj iné.

Potrebné dokumenty:

 • stručné CV
 • charakteristika výstavného projektu
 • portfólio alebo ukážky z nedávnej tvorby
 • návrh možných sprievodných podujatí k výstavnému projektu

Projekty zasielajte emailom s predmetom správy open call 2023 na : info@gjb.sk