Vďaka tvorbe sa dokážem oslobodiť od stereotypu a dívať sa na svet novými očami

Aktuálnu výstavu Dávida Hocka s názvom Dynamická rovnováha si môžete pozrieť u nás v galérii do 21.1.2022. Srdečne pozývame! Dávid Hocko patrí medzi najmladšiu generáciu slovenských maliarov, umenie vníma ako základnú ľudskú potrebu, ktorá mu umožňuje nazerať na svet z odlišnej perspektívy. Hovorí, že vďaka tvorbe sa dokáže oslobodiť od stereotypu, dívať sa na svet novými očami, všímať si nečakané súvislosti. Veríme, že Vás Dávidova tvorba inšpiruje..

Geometrická abstrakcia je tvoj hlavný výraz čo sa týka vyjadrenia formy. Bolo to tak vždy odkedy sa sústredenejšie venuješ tvorbe?

Počas štúdia som bol inšpirovaný mnohými výtvarnými smermi, ktoré mali na mňa zásadný vplyv. Avšak po odskúšaní si viacerých výrazových prostriedkov, ma oslovili práve smery ako zmienená geometrická abstrakcia alebo futurizmus a kinetické umenie. Súvisí to aj s mojim obdivom voči architektúre, ktorá podobne ako tieto smery komunikuje presnými tvarmi a kompozíciou. Tieto aspekty úzko súvisia s prípravou mojich diel a ich následným prevedením.

Keď spomínaš obdiv k architektúre, netúžil si sa stať architektom?

Nie, v tej dobe som ešte k nej nemal vytvorený cit. Čím viac som cestoval, tým viac ma začínala fascinovať. Bol to však postupný proces.

Okrem maľby si študoval aj grafický dizajn v Prahe. Pri tvorbe využívaš digitálne postupy. Zhodnocuješ vedomosti nadobudnuté počas štúdia grafiky vo svojej voľnej tvorbe?

Určite mi tieto vedomosti otvorili cestu ako pristupovať k tradičnému médiu maľby novým spôsobom. Vďaka nekonečným možnostiam, ktoré poskytujú digitálne nástroje viem rýchlo rozvinúť viaceré koncepčné línie a vyhodnotiť, čo by na obraze mohlo fungovať lepšie a čo zase menej. Zaujímavý návrh nemusí byť vždy zárukou toho, že sa ho podarí aj úspešne previesť na plátno.  Každé výtvarne médium má osobitý charakter. Maľba si vyžaduje ďaleko väčšiu trpezlivosť a pri náročnejších dielach si musím počkať na výsledok aj niekoľko týždňov.

Abstrakcia v ktorej  primárne tvoríš vyžaduje aktivizovanie  divákovej predstavivosti. Nechávaš interpretáciu radšej na divákovi, alebo sa ho snažíš naviesť ku konceptu?

Myslím si, že obe platia súčasne. Subjektívny zážitok je pre každého diváka určujúci, pretože sa najskôr musí rozhodnúť či s daným dielom rezonuje alebo nie. Ak divák objaví niečo, čo ho v diela zaujme, tak sám dokáže rôzne diela prirodzene interpretovať. Keďže sú moje obrazy komponované najmä pre priamy kontakt s divákom,  získavajú na intenzite pri osobnom zážitku. Svetelné a pohybové princípy v mojich obrazoch vplývajú na naše zmysly a môžu v nás vyvolať jedinečné pocity.

Geometrizmus v maľbe  často využíva racionálne, matematické postupy, môžeš nám priblížiť  aké sú tvoje východiská, stratégie pri vytváraní obrazových kompozícií?

Geometrické elementy vnímam ako základne tvary, ktoré nás obklopujú kdekoľvek sa pozrieme. Či už sa jedná o bežné predmety v interiéri, alebo komplexné budovy a ich architektúru. Zaujímam sa o to, ako takýmto základným tvarom viem prepožičať výtvarnú kvalitu a rozvinúť ich kontext. Pomocou výberu istej farebnosti a usporiadania týchto tvarov môžu vzniknúť momenty prekvapenia a inšpirácie.

Na aktuálnej výstave vidíme diela, ktoré sú inšpirované myšlienkou dynamickej rovnováhy- každá akcia vyvoláva reakciu, neskôr sa tieto protichodné akcie uvedú do rovnovážneho stavu. Predstavuje táto myšlienka tvoj aktuálny autorský program alebo sa ňou zaoberáš už dlhšie?

Dynamická rovnováha predstavuje termín s uplatnením predovšetkým v prírodných vedách a zaoberám sa ním už dlhšie obdobie. V mojej tvorbe tento termín vnímam skôr ako súhru všetkých obrazových prvkov, ako sú napr. farebnosť, kompozícia, svetelný kontrast a ďalšie. V obrazoch hľadám rovnováhu medzi harmóniou všetkých týchto prvkov a akýmsi koncentrovaným napätím. Obraz sa tak stáva súčasne harmonický a dynamický a pulzuje v súlade týchto kontrastov.

Aký dialóg by si si prial, aby tvoje diela viedli s divákom?

Bol by som rád, ak aby divák nechal na seba diela najskôr pôsobiť a až neskôr ich začal hodnotiť. Keďže pre moje diela je kľúčová fyzická prítomnosť diváka, tak iba v priamom kontakte dokážete vnímať obraz v jeho celej šírke. Moje obrazy navodzujú atmosféru, ktorá prebúdza našu pozornosť a my sa tak môžeme ľahšie ponoriť do našej predstavivosti.

Dávid Hocko /*1994/ absolvoval VŠVU v Bratislave, v ateliéri prof. Ivana Csudaia, predtým študoval grafický dizajn na Wiener Kunstschule vo Viedni, grafiku/multimédia na Art & Design Institut v Prahe (doc. Smutný, prof. Lindovský, prof. J. Zeithamml), na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (MKE).  Venuje sa maľbe, grafike, dizajnu. Pri svojej tvorbe ako súčasť kreatívnej prípravy využíva digitálne postupy, ktoré neskôr prepája s tradičnými maliarskymi technikami.