Zoltán Agócs – Chvíľu ticho!

Pozornosť  Zoltána Agócsa, počas obdobia rokov 2020 až 2021, teda z obdobia, z ktorého diela na výstave pochádzajú je nasmerovaná do vnútra. Proces tvorby diela, počas ktorého je autor v stave maximálnej duševnej pozornosti prirovnáva k stavu, ktorý zažíval počas vstupovania do ľadovej vody v jazere. Slovami autora: „V studenej vode nemáte čas premýšľať, musíte ostať pokojný a dýchať. Musíte prežiť, predísť omrzlinám, musíte nastaviť svoju pozornosť na jeden bod. Väčšinou je to kameň v potoku. Je nehybný, prijíma pohladenie vody, je pevný a necháva sa tvarovať týmto živlom bez akéhokoľvek protipohybu. Je ako mních, skamenená podoba živého tela, splývajúca s vodami večnosti. Pozorujem svoj dych a snažím sa zladiť s rytmom vody života.“

Výstavný projekt reflektuje vzťah človeka a jeho vlastného priestoru, ktorý sa v priebehu života stále mení. Je hmatateľný, no nie konkrétny, neustále plynie.. Je kulisou spomienok, modelom, ktorému prispôsobujeme svoj život, vlastné role. Autor si všíma, pozoruje významovú rovinu tohto „tekutého prostredia“. Väčšina z nás vníma realitu iba na základe vonkajších znakov, podľa nich sa rozhoduje čo je a čo nie je skutočné. Na túto ideu odkazuje veľkoformátová maliarska inštalácia, ktorá v priestore  galérie exponuje naše bariéry vo vnímaní, no zároveň ponúka možnosť prieniku do iného sveta. Postupne ako výstavou prechádzame sa v obrazoch vymodelovaná kulisovosť vytráca, transformuje sa do čistejšej formy. Horizont odkazuje na fyzikálne možnosti priestoru. Zoltán cieli našu pozornosť na výjavy z praktikovania otužovania a meditácie. Maľby nie sú len naratívnym dokumentom týchto záľub, sú reflexiou autorovho pohľadu na sústredenú myseľ, na prítomný okamih deja. Možno v nich čítať inšpiráciu spirituálnou literatúrou a východnými mystickými učeniami.

Priestor na obraze dostávajú situácie, kedy sa fyzické telo ocitá v priamom kontakte s podstatou bytia. Slovami autora: „So silou ktorá osviežuje, čistí, plynie okolo nás, so silou, ktorá  dokáže vytvarovať skalu, no zároveň  vie byť aj nežnou súčasťou jej bytia.“          

Text: Zoltán Agócs, Lenka Binderová

Rozhovor s autorom:

Zoltán Agócs (1988, Lučenec) je absolventom Ateliéru Klasických maliarskych disciplín prof. Ľudovíta Hološku na Akadémii umení, Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici, odboru  Maľba (2008 -2012) a Voľné výtvarné umenie (2012 – 2014). V rokoch 2014 a 2018 bol medzi finalistami súťaže Maľba roka. V súčasnosti sa venuje prevažne maľbe, rôznym polohám maľby, jej presahmi do priestoru, site-specific inštaláciám, taktiež kresbe a grafike.  Žije a tvorí v Žiline.