Ľubomíra Sekerášová – Boring Everything

Platforma sociálnych sietí v súčasnosti postupne opúšťa svoju prvotnú funkciu komunikačného média a stáva sa hlavne platformou sebaprezentácie. Keď sa neukazuješ na sociálnych sieťach akoby si ani neexistoval. Autorsky vedená koncepcia výstavného projektu Boring everything kriticky reflektuje realitu novodobého fenoménu- Instagramu. Predstavuje pokrivený naratív dokonalého sveta, v ktorom žijú dnešní mileniáli. Ľubomíra Sekerášová svojim protagonistom s nadsádzkou aplikuje filtre reality, ktorých by sme sa najradšej zbavili, odfiltrovali – naše strachy, fóbie, nedokonalosti. Čo je skutočné a čo je fikcia?  Tak ako ste aj nie ste „VY“ cez filter „PerfectFace“, tak ste aj nie ste „VY“ vo filtri „TrEYEpophobia“. 

Výstavný projekt možno chápať na jednej úrovni ako apel k odvahe kráčať naproti vlastnej nedokonalosti, aj za cenu straty nemateriálnej kompenzácie v podobe srdiečok pred svojim virtuálnym publikom. Na druhej úrovni aktuálna tvorba plynule nadväzuje na predchádzajúce autorkine témy, kde prepája námety človeka a prírody, meditácie, okultnosti, otvára otázku súčasnej a tradičnej polohy spirituality. Symbolika hada pre autorku predstavuje symbol roztopašnosti. Výjav tretieho oka, či očí vyjadruje potrebu po hĺbke, po vedomosti v kontraste instantnej povrchnosti.

Figúra v dielach Ľubomíry Sekerášovej je súčasná, rovnako ako aj krajina, v ktorej sa jej protagonisti na obrazoch nachádzajú, po kompozičnej stránke navodzuje romantizujúci dojem. Autorka pracuje s rýchlou energickou veľkoformátovou kresbou a kresebnou maľbou, ktorá dáva vyniknúť expresivite a sile ťahov v obraze.

Lenka Binderová, kurátorka

ĽUBOMÍRA SEKERÁŠOVÁ (*1994) Absolvovala VŠVU v Bratislave v ateliéri +-XXI, u  prof. Daniela Fischera, neskôr pokračovala v treťom ateliéri pod vedením Rastislava Podhorského a Martina Špireca. V roku 2020 absolvovala absolventskú stáž u Krištofa Kinteru v Prahe. Patrí medzi výrazné autorky nastupujúcej mladej maliarskej generácie, v svojej tvorbe často využíva kresebné prístupy, ktoré sa prelínajú s expresívnymi, kladie dôraz na svetelnú dramatickosť. V súčasnosti sa zúčastňuje samostatných a skupinových výstav doma a v zahraničí.