Lavinia Lanner a Andrea Kopecká – Berührungspunkte // Miesta dotyku

 

Vernisáž: 7.5.2022 o 17.00
Trvanie výstavy: 8.5.2022 – 12.6.2022
Kurátorka: Miroslava Urbanová

Výstava dvoch autoriek akosi automaticky pozýva k porovnávaniu ich tvorby a hľadaniu styčných bodov, prelínaní, pomyselných miest dotyku. Paradoxne, to, čo umožňuje dialóg medzi výraznými autorskými programami Lavinie Lanner a Andrey Kopeckej, je ich nielen viditeľný, ale priam na omak citeľný vizuálny kontrast. Pracujú takmer výlučne v sesterských médiách maľby (Kopecká) a kresby (Lanner), ktorých princípy a výrazové prostriedky boli v histórii diskurzu o umení stavané proti sebe v pomyselnej súťaži. Možno práve preto obe umelkyne baví skúmať skutočne do hĺbky ich hranice a možné rozšírenia prostredníctvom špecifických technologických prístupov a v rozsiahlejších cykloch/ sériách. Banská Štiavnica sa v tomto momente stáva priam idylickým miestom stretnutia umelkýň, ktoré sú fascinované materialitou a premenlivosťou živého i neživých vecí.

Prístup Lavinie ku kresbe je do posledného detailu perfekcionistický (používa dokonca výlučne jeden druh ceruzky), no zároveň dokáže sprostredkovať silné senzuálne kvality. Odráža sa to nielen vo výslednej precíznej kresbe, ktorá síce inklinuje k istému druhu realizmu vo svojej predmetnosti, no vyniká svojou abstrahovanou obrazotvornosťou. Pracuje presnými ťahmi ceruzky na bielom hárku papiera, ktoré vytvárajú tvary iba prostredníctvom naakulumovaných línií. Tieňuje ich do súborov, ktoré dvojdimenzionálnej ploche imitujú rôzne organické i anorganické povrchy, materiály a štruktúry. Vykresľuje tak dojem priam skulpturálnej hmoty v prevažne do seba uzatvorených formách a hypnoticky pôsobiacich celkoch. Nie je jej cudzia ani irónia a zveličenie, mimoriadne pôsobivé sú jej miestne-špecifické inštalácie v priestore či samotná prezentácia mimo klasického rámu, ktorý sprostredkúva jej kresbám bezprostrednejšiu prítomnosť v priestore.

Andrea zas v súčasnosti vytvára introspektívne obrazy, ktoré sprostredkúvajú špecifické kvality odkazujúce jednak k atmosferickej premenlivosti pozorovania krajiny, ale aj jej zraniteľnosti. Jej maliarske gesto je reduktívne, jednotlivé vrstvy farby nanáša, aby ich následne zmyla a zanechala stopy po mokrom, deštruktívnom procese. Tento časovo náročný postup asociuje prírodné procesy, výsledný efekt zas efemérne kvality našich vnemov a všadeprítomný živel vody. Jej posledné práce zahaľuje rúško vysnívaného eskapizmu do prírody, pomyselné ohmatávanie štruktúry bezprostredného i vzdialeného okolia. Obrysy horizontu sa prelínajú s priblížením až na povrch, akoby chcela naraz obsiahnuť šírku diaľav a detaily bezprostrednej blízkosti, obaliť ideu krajiny a preniesť ju dovnútra galérie. Andreina technika má však korene ešte v jej staršej figurálnej tvorbe, kde symbolicky „zraňovala“ a „ošetrovala“ obrazovú plochu, plátno, kožu obrazu v rámci portrétnych sérií. Zároveň reflektuje jej aktuálnu žitú skúsenosť v jej novom ateliéri v blízkosti Banskej Štiavnice, ktorého odrezanosť od bežného tempa mestského života jej sprostredkúva ideálne podmienky pre rozvíjanie tohto druhu citlivosti.

 

Lavinia Lanner /*1985/ je absolventkou Akadémie výtvarných umení vo Viedni a študovala aj na Slade School of Fine Art London. Jej diela sú zastúpené vo verejných zbierkach Artothek des Bundes, Land Salzburg, mesta Viedeň, v grafickej zbierke Akademie der bildenden Künste vo Viedni, mesta Montrouge či v zbierke Walter Koschatzky Kunstpreis.

Andrea Kopecká /*1988/ je absolventkou maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2019 jej bola udelená Cenu Martina Benku. V rokoch 2019 a 2016 sa zúčastnila umeleckej rezidencie v Cité Internationale des Arts v Paríži. Žije a pracuje v Bratislave a v Beluji.