Lavinia Lanner

Lavinia Lanner /*1985/ je absolventkou Akadémie výtvarných umení vo Viedni a študovala aj na Slade School of Fine Art London. Lavinia pracuje v médiu kresby, charakteristickou črtou jej tvorby je, že s pomocou jedného druhu ceruzky vytvára na bielom hárku papiera línie, ktoré akumuluje do tvarov, realisticky imitujúce rôzne povrchy, materiály, štruktúry.  Jej diela sú zastúpené vo verejných zbierkach Artothek des Bundes, Land Salzburg, mesta Viedeň, v grafickej zbierke Akademie der bildenden Künste vo Viedni, mesta Montrouge či v zbierke Walter Koschatzky Kunstpreis. Žije a pracuje vo Viedni a v Salzburgu.

 

Výber z výstav:

2021 Not Long Now, Galerie blaugelbe
Zwettl, 2021 Zeichnung oder Objekt, dok.noe, St. St. Pölten
2020 Open Studio, Galerie Schloss Wiespach, Salzburg
2020 Fortress of salt, recommended by Séamus Kealy, Elektrohalle RhombergSalzburg
2020 Stand by, Galerie Rudolf Leeb, Vienna,
2019 Hairbarium, Galerie Rudolf Leeb, Vienna,
2019 When I close my eyes in the dark, Sophia Vonier Gallery, Salzburg
2018 Red Carpet Showroom Volkstheater, Vienna
2018 Zeichnung ICON Galerie, Linz, Vienna
2017 fighter eraser, Galerie Loft8, Vienna
2017 essentialities, Sewon Art Space Yogyakarta, Indonesia
2016 trophy, Atelier Haaskeusche Glanegg, Carinthia
2015 Geister, Stadtgalerie im Amthof Feldkirchen, Carinthia
2014 Grauzone 2, Galerie Loft8, Vienna
2013 Grauzone 1, Das graue b, moe

 
 

Ukážky diel z výstavy