Dominika Brečková – Fountainhead P(a)lace

Prijmite pozvanie na premiérovú autorskú výstavu Dominiky Brečkovej. V galérii Vám predstaví svoju najnovšiu sériu diel s názvom Fountainhead p(a)lace, ktoré vznikli v roku 2020.

Najťažšie súboje sa vedú v mysli. Výrok, ktorý môže byť blízky viacerým ľudom bez ohľadu na to, či sa venujú bojovým umeniam. Slovná hračka v názve výstavy Fountainhead p(a)lace zdôrazňuje mentálny aspekt, je miestom prameňa, počiatku. Tým miestom môže byť hlava, ale aj celý človek, ktorý je vesmírom pôvodu, teda sám sebe vzácnym chrámom.

Z akých myšlienok ho v dnešnej dobe staviame a ako tou stavbou osožíme svojmu okoliu? Odpovede na tieto otázky hľadá sama autorka v svojej najnovšej sérii diel a zároveň k nachádzaniu odpovedí pozýva aj nás ostatných. Dominikinu tvorbu ovplyvňuje ázijské umenie, ku ktorému si našla cestu cez aikido. Skúma jeho odkaz v európskom kontexte, pričom ženský pohľad, teda vychádzanie z jej samej je dôležitý. Nasvedčuje o tom aj technika, ktorú si zvolila pri tvorbe – kombinácia maľby s intervenciou šitia do plátna. Šitie je odkazom na tradičné ženské remeslo, je podkladom pre maľbu, nahrádza papierový podklad pre tuš a plátno pre akryl a olej. Touto technikou spomaľuje seba aj svoju tvorbu v uponáhľanom svete, pomáha jej to sa zamyslieť nad dielom s dostatočným časovým odstupom a premyslieť nasledujúce kroky, pretože chybný zásah farbou na vyšité miesto nie je už možné opraviť.

Symbolika v dielach Dominiky Brečkovej má špecifické miesto.  Napr. borovica je v Ázii historicky považovaná za symbol dlhovekosti, kvety slivky sú znakom odolnosti, pretože  vykvitnú aj pod snehom, v nehostinných podmienkach. V diele Three friends of winter spojením týchto dvoch rastlinných motívov autorka distuluje svoju túžbu po pevných a úprimných vzťahov, ktoré sa na pozadí sociálnych sietí hľadajú čoraz ťažšie.

Lenka Binderová, kurátorka

Dominika Brečková /* 1992/ je absolventkou Katedry maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici, v ateliéri akademického maliara prof. Stanislava Balka. Vyjadruje sa prevažne v médiu maľby s presahmi do šitia. Zúčastňuje sa skupinových aj samostatných výstav. Je finalistkou súťaže maľba roka 2021. Žije a tvorí v Snine.