Šimon Kučera

Šimon Kučera /*1996/ absolvoval VŠVU v Bratislave,  4. ateliér prof. Ivan Csudai (2015–2021). Počas svojho štúdia na Vysokej škole výtvarných umení prešiel rôznym vizuálnym zobrazením svojich tém, no nakoniec svoju tému ustálil a zdôraznil v jazyku geometrickej abstrakcie. Svoje témy hľadá v digitálnom prostredí, ktoré je podľa neho neoddeliteľnou súčasťou našej existencie. Sústreďuje sa prevažne na kompozíciu, farbu, tvar a optickú ilúziu, ktoré tvoria základ jeho tvorby. Tieto výrazové prostriedky neustále transformuje do nových možností zobrazenia. Autor  sa aktívne zúčastňuje skupinových ako aj samostatných výstav.  Momentálne žije a tvorí v Bratislave.

Výstavy

Skupinové výstavy

2021 – DIPLOM 2021, Kunsthalle Bratislava, Bratislava

2021 – Nová vlna, T.O.P AUTO PREMIUM GALLERY, Bratislava

2020 – Summer selection, Flatgallery, Bratislava

2020 – Fragment a gesto, Galéria NBS, Bratislava

2019 – Art spaces, Mlynica, Bratislava, Slovensko

2018 – Winter harvest, Michal Černušák Gallery, Bratislava

2017 – Winter sellection 6., Flatgallery, Bratislava

2017 – Hledáni hranic malby v post-mediálním prostředí, Ostrava

2014 – Hidden in the subconscious, Galéria na poschodí, Bratislava

2011 – Kruhy na vode, Ministerstvo kultúry SR, Bratislava

Samostatné výstavy

2019 – Možnosti formy, Kalab, Bratislava

2018 – Blind point, Galerie Podlaha, Ostrava

2015 – Equilibrium, Galéria Tvorivô, Bratislava

Ukážky diel z výstavy