Martina Rötlingová

Martina Rötlingová (1987, Bojnice) pracuje v médiách grafiky, maľby, objektu a videa. Študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici, na Fakulte výtvarných umení u prof. Františka Hodonského a neskôr u prof. Stanislava Balka. Vo svojej tvorbe kriticky zhodnocuje fenomény súčasného virtuálneho postmediálneho sveta, konfrontujúc ho so „statickými“ masmédiami tradičného typu predchádzajúcich desaťročí. Kombinuje realistické zobrazenie technikou hyperrealizmu a trompe l’oeil s jej dekonštrukciou v podobe pokrčenia či deformácie. Vo svojich posledných sériách Rötlingová pracuje s podobami a analýzami krásy v kontexte dominantných vzorcov mediálnych obrazov. Nadväzuje na započatú tému referencie na známe maľby žien z dejín umenia, ktoré kladie do súvislostí s novodobými obrazmi atraktivity. Žije a tvorí Bratislave a v Antverpách, Belgicko.

Výber aktuálnych výstav: 2019 – Beauty Army, Magna Gallery, Piešťany, 2019/2020 – Adorace odpadu, znesvěcení pokladů, GaP – Galerie a prostor, Znojmo, Česká Republika, 2020 – Goddess Reinvented, Atelier XIII, Bratislava, spoločné výstavy: 2019 Decembrové Stop/y 8, ČinČin gallery, Bratislava, 2020 – Urban Icons (s Matúšom Maťátkom), Arosita gallery, Sofia, Bulharsko. Autorka sa zúčastnila  v rokoch 2017 a 2019 a  na rezidenciách v Cité des Arts, Paríž, Francúzsko, 2020 – stáže na Slovenskej Ambasáde v Sofii, Bulharsko. Je finalistkou súťaže Maľba roka 2013, Nadácia VÚB,  Bratislava, 2016 Finalistka súťaže VI. Bienále voľného výtvarného umenia, Turčianská galéria, Martin.