Jana Farmanová

Jana Farmanová, bytostná maliarka, jedna z našich najúspešnejších súčasných umelkýň. Je známa svojim konzistentným umeleckým programom, v ktorom už niekoľko desaťročí skrze maľbu rozvíja témy ženskej (svojej vlastnej) skúsenosti v premenách času. Fokus na detaily konkrétneho každodenného života strieda s pohľadom „z výšky“, ktorý zachytáva nadčasové archetypálne javy. Ona sama nerobí rozdiel medzi „vysokým“ a „nízkym“ námetom; v jej tvorbe sú protiklady len dvomi stranami jednej mince.

Výber diel z výstavy