Lucia Veselá – MEDZIČAS

Výstavný projekt Medzičas prezentuje aktuálnu maliarsku tvorbu Lucie Veselej s presahmi do média analógovej fotografie. Autorka vo svojich dielach reaguje na plynutie času, všíma si jemné nuansy jeho odchýlok. Zaujíma ju jedinečnosť krehkých momentov, skúma prostredie medzi stavom minulým, prítomným a tým, čo sa len nastane. Tekutá časovosť je pre ňu zásadná pri koncipovaní maliarskeho aj fotografického námetu. Citlivo vníma frekvenciu, silu okamihu. Sleduje, ako môže definitívne zmeniť ďalšie smerovanie obrazu a deja. Autorku inšpirujú okamihy nenápadných situácií každodennosti ale i prchavé javy utvárané v prírode.

Dôležitým prvkom cyklu Medzičas je plynulý, prirodzený prechod svetelných rozhraní maľby a fotografie. Rezonuje čas, svetlo, krehkosť spomalenia. Autorka skúma prieniky maliarskeho a fotografického média. Zaujíma ju uchopenie efemérnej časovej stopy, výtvarným jazykom osciluje na hrane reality a abstrakcie.

Vystavené diela projektu Medzičas vznikli v rámci štipendia, ktoré podporil Fond na podporu umenia.

Lucia Veselá /*1985/ je absolventkou Katedry maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici v ateliéri Ľudovíta Hološku a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave – maliarskeho ateliéru Klaudie Kosziby. Okrem samostatných výstav sa zúčastňuje aj skupinových výstavných projektov. V roku 2019 bola finalistkou projektu Maľby roka 2019.