Lucia Oleňová

Lucia Oleňová /*1992/ vyštudovala maľbu na VŠVU v Bratislave u profesora Ivana Csudaia. Autorka vo svojom tvorivom programe reflektuje prírodné a krajinné štruktúry, ktoré ju zaujímajú vo viacerých rovinách. Ťažiskovým médiom, z ktorého vychádza je maľba, ktorej sekunduje tvorba plenérnych akvarelov či trojrozmerných objektov. Svoju tvorbu prezentovala na viacerých individuálnych aj skupinových výstavných projektoch. V roku 2019 získala ocenenie Maľba roka VÚB.  

V galérii Lucia Oleňová predstavila svoj najnovší maliarsky cuklus s názvom Dualita priestoru. V ňom sa rozhodla preskúmať krajinu okolo magického Sitna.  Výskum a tvorivú reflexiu realizovala v dvoch „laboratóriách“. Prvé – rýdzo plenéristické bolo Sitno. Druhým laboratóriom sa stal autorkin maliarsky ateliér v ktorom prebiehali transformačné experimenty s plenéristickými záznamami. Cytoplazmou, ktorá spájala a vyživovala obe teritóriá bola tvorba maliara Edmunda Gwerka (1895 – 1956).  

Ukážky diel z výstavy